Ferdi Kaza Hasar İle İlgili Bilgiler

Anasayfa

/

Ferdi Kaza Hasar İle İlgili Bilgiler

Ferdi Kaza Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Sigorta poliçesi
Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği
Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
Talep yazısı

Ayrıca ek olarak;

Ölümlerde:
  • Ölüm raporu ve defin ruhsatı
  • Veraset ilamı tastikli örneği
  • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda:
  • Doktor ve hastane raporları
  • Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları
  • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde)

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için:
  • Malüliyeti gösterir heyet raporu
  • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.